Skriv utSkriv ut

Jag tycker jag är - 2

Pirjo Birgerstam

Syfte: Kartläggning av barns och ungdomars självvärdering
Ålder: 7–18 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 30 minuter
Språk: Svensk version

  

Jag tycker jag är – 2 är en självskattningsmetod för bedömning av barns och ungdomars självkänsla. Metoden är en omarbetad version av Jag tycker jag är från år 1981 (Ouvinen-Birgerstam, 1985) och är standardiserad för barn och ungdomar i åldrarna 7–18. Testuppgifterna i den omarbetade versionen har genomgått en varsam språklig översyn och anpassats till språkbruket hos dagens barn och ungdomar. Antalet testuppgifter har minskats och testmaterialet har fått en ny utformning för att underlätta administrering och poängsättning av testet

Väldokumenterad och omfattande forskning har visat ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och självkänsla. Jag tycker jag är – 2 ger därmed indirekt kunskap om barns och ungdomars psykiska välbe­finnande och eventuella psykiska ohälsa. Testet kan användas inom såväl forskning som i praktisk tillämpning, till exempel inom skolans elevhälsa, förebyggande hälsovård samt psykisk och psykiatrisk barn- och ungdomsvård. Möjliga tillämpningsområden är screening, diagnostisering, råd och behandling samt utvärde­ring av behandlingseffekter.

Jag tycker jag är – 2 finns i två versioner. Version A för barn mellan 7 och 9 år och version B för åldrarna 10–18 år. Version A innehåller 30 påståenden som besvaras genom att markera ett av två svarsalternativ. Version B innehåller 64 påståenden och fyra svarsalternativ. Testet ger ett mått på den globala självkänslan och fem delskalor som motsvarar områden som har visat sig centrala inom självupplevandet: fysiska egenskaper, färdigheter och kompetens, psykiskt välmående, relationer till föräldrarna och familjen samt relationer till andra.

Normer från 2011-2013
Standardiseringen skedde under åren 2011-2013 i en grupp om totalt 1649 barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år.

Support på den äldre versionen av Jag tycker jag är (dataprogrammet) ges inte längre.

Jag tycker jag är – 2 komplett omfattar: manual, svarshäfte version A, 10 st* och svarshäfte version B, 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
137-200 Jag tycker Jag är - 2, Komplett
900 kr
137-201 Jag tycker Jag är - 2, Manual (2013)
495 kr
137-202 Jag tycker Jag är - 2, Svarshäfte A, 10 st*
295 kr
137-203 Jag tycker Jag är - 2, Svarshäfte B, 10 st*
295 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB