Skriv utSkriv ut

Nya LäSt är här!

Kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse från årskurs 1 till 6 (Läsförståelse från årskurs 2). 

LäSt omfattar nu fyra deltest: Läsförståelsetest, Avkodning nonord A och B, Avkodning ord A och B samt Stavningstest.

Conners 3

ADHD-diagnostisering av barn och ungdom

Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år.

>> Läs mer om Conners 3 här

DP-3

Developmental Profile 3  

Med DP-3 utvärderas barnets utveckling inom fem områden: motorik, adaptivt beteende, socialt samspel, kognition och kommunikation. 

>> Läs mer om DP-3 här

Copyright © 2016 Hogrefe Psykologiförlaget AB