Skriv utSkriv ut

Individuella diagnoser

När screening genomförts i en klass, bör elever med låga resultat uppmärksammas och följas upp med individuella diagnoser. På så sätt får pedagogen fördjupad information om enskilda elevers färdigheter, styrkor och svagheter. För samtliga individuella diagnoser gäller att kartläggningen bör utmynna i ett individuellt åtgärdsprogram.

Om du vill diskutera hur man på bästa sätt kan utforma en strukturerad och metodisk utvärdering av din klass eller på din skola, är du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB