Skriv utSkriv ut

LS – Reviderad

Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet

Maj-Gun Johansson

Syfte: Diagnostiskt material för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga
Ålder: Högstadiet och gymnasiet
Administrering: Främst grupp

Ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen, som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna har varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren. 

Delprov:

  • Diktamen I, II och III i stigande svårighetsgrad
  • Avläsning – 50 ord i stigande svårighetsgrad
  • Avläsning – 49 nonsensord i stigande svårighetsgrad
  • Ordförståelse I och II i stigande svårighetsgrad
  • Läsförståelse I och II i stigande svårighetsgrad; båda innehåller vardera 10 texter. Maxtid 35 minuter.
  • Läsförståelse III som ger ett mått på antal rätt och använd lästid. Innehåller sex texter, varav fem är längre än i övriga läsförståelseprov. Tiden mäts individuellt, maxtid 50 minuter.


Klassdiagnosernas syfte är att ge:

  • snabb upplysning om vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter.
  • eleverna större delaktighet i och ansvar för att de egna färdigheterna utvecklas.
  • information om klassens spridning i läs- och skrivfärdigheter.


För åtgärder på elevnivå finns blanketter för kvalitativ analys till Läsförståelse I, II och III. Dessutom finns ett schema över feltyper till diktamensproven i handledningen. 2003 års normering är genomförd på ett urval av klasser från 11 kommuner runt om i landet. Normeringen ägde till största delen rum under hösten. Data från denna samt resultat från elever med annat modersmål än svenska redovisas i handledningen.


LS – Reviderad, Normsupplement,finlandssvenska normer för årskurs 7 och 9 
Normsupplementet innehåller finlandssvenska normer för åk 7 och 9, för deltesten Diktamen I och III, Ordförståelse I och II samt Läsförståelse I och III (inklusive Läskvot). Normeringen genomfördes i skolor i Svenskfinland under 2007–2008 och innefattar 555 elever från åk 7 samt 562 elever från åk 9. Normsupplementet finns att ladda ned kostnadsfritt.

>> Ladda ner Finlandssvenska normer till LS - Reviderad här!

Artikelnr. Artikel Pris Antal
261-001 LS Handledning (2004)
475 kr
261-002 LS Kopieringsunderlag i set
Kvalitativ analys till Läsförståelse I
Kvalitativ analys till Läsförståelse II
Kvalitativ analys till Läsförståelse III
Elevjournal
195 kr
261-003 LS Uppgiftshäfte-Ordförståelse I, st
50 kr
261-004 LS Uppgiftshäfte-Ordförståelse II, st
50 kr
261-005 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse I, st
70 kr
261-006 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse II, st
70 kr
261-007 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse III, st
70 kr
261-008 LS Analysblankett-Diktamen, 25 st*
90 kr
261-009 LS Protokoll till Avläsning-Ord, 25 st*
100 kr
261-010 LS Protokoll till Avläsning-Nonsensord, 25 st*
100 kr
261-011 LS Ordförståelse I, svarsblankett, 25 st*
170 kr
261-012 LS Ordförståelse II, svarsblankett, 25 st*
170 kr
261-013 LS Läsförståelse I, svarsblankett, 25 st*
170 kr
261-014 LS Läsförståelse II, svarsblankett, 25 st*
170 kr
261-015 LS Läsförståelse III, svarsblankett, 25 st*
170 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB