Skriv utSkriv ut

INSTÄLLT! Frukostseminarium 20/4 i Stockholm

The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS)

 

 

OBS! FRUKOSTSEMINARIET ÄR INSTÄLLT!

 

Den svenska versionen av den fjärde utgåvan av det välkända språktestet The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) är avsett för bedömning av barn i åldrarna 2 till 7 år. Testet är översatt, anpassat och normerat i Sverige under åren 2014–2016 av Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet, Lisen Kjellmer vid Karolinska institutet och Kristina Hansson vid Lunds universitet.

NRDLS består av två delar: Förståelse som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och Produktion som fokuserar på barnets språkproduktion.

En viktig nyhet i NRDLS är tilläggsmanualen ”Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga” (eng. Multilingual Toolkit). Vägledningen är ett värdefullt komplement till testet och rekommende­ras till alla testanvändare som använder NRDLS för utredning av flerspråkiga barn.

Vid detta frukostseminarium kommer Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet och Kristina Hansson vid Lunds universitet att beskriva de olika delarna av NRDLS.


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB